1975. szeptember 1-jétől Győrben a HungarHotels Rába Önálló Egységnél helyezkedtem el éttermi üzletvezető helyettesként. Családi okok miatt fél év múlva Sopronba kellett költöznöm, ahol a megyei vendéglátó vállalat soproni kirendeltségénél kaptam gyakornoki állást. Először munkaügyi előadóként, majd hálózati ellenőrként dolgoztam, később áruforgalmi előadói munkakört töltöttem be, végül üzletigazgató helyettessé neveztek ki.
Az üzletigazgatóságon végzett munkám mellett gyakran segítettem szüleim újkéri Ragyogó Vendéglőjében.

Már ebben az időszakban több szakmai továbbképzésen láttam el oktatói feladatokat, ennek révén kerültem közvetlen kapcsolatba a város szakképzési intézményével, volt iskolámmal. 1979 óta tagja vagyok a Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetségének, melynek helyi szervezetében több-kevesebb rendszerességgel végeztem munkát. A szövetség 2000-ben “A gasztronómia szolgálatáért” kitüntetéssel, 2005-ben Éttermi Mesteri címmel ismerte el a szakmában végzett tevékenységemet, 2007-ben pedig Szövetségi Zsűri Tag lettem. 2010-ben a szövetség a hazai gasztronómiáért végzett tevékenységemért Schnitta Sámuel Díjat adományozott.

1980. szeptemberében a Soproni Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola igazgatójának felkérésére tanári állást vállaltam az iskolában. Azóta is ebben az iskolában oktatok szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat. A fő szakterületeim a gazdasági, gazdálkodási alapismeretek, az idegenforgalmi és vendéglátó gazdálkodási ismeretek, a szállodai ismeretek és a felszolgálás. Jelenleg az iskola szakmai igazgatóhelyettese vagyok.
A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégiumban folyamatosan részt veszek a helyi tantervek kidolgozásában és megvalósításában. Gyakorló tanárként jelenleg is közreműködöm a vendéglősök oktatásában, valamint a vendéglátó alapszakmák képzésében.
A 80-as évek elején látva a szakirodalom hiányát, nagyon sok energiát fordítottam egy gasztronómiai lexikon összeállítására. Sajnos a lexikont időhiány miatt nem tudtam kiadható állapotba hozni, de a ráfordított idő nem volt hiábavaló, mert talán ennek is köszönhettem, hogy 1985. évben megnyertem a “Vendéglátás” című újság szakmai rejtvénypályázatát.

1985-től kezdődően részt vettem a HungarHotels Soproni Önálló Egységének kétszakmás oktatási kísérletében. A kísérlet az országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Tervhez kapcsolódó adaptív modellkísérlet egyike volt. A fejlesztés célja olyan iskolatípus kikísérletezése volt, amelyben a képzéssel egyidejűleg folyamatos vendéglátói tevékenységet is végeztek a tanulók. A fejlesztés keretében a tartalmi és módszertani elemek kidolgozásában működtem közre, ezen kívül a vendéglátó ismeretek tantárgy tantervének összeállítása mellett a tantárgyhoz tankönyvet írtam a kísérletben résztvevő tanulók számára.
Iskolánk 1992-től sikeres pályázat révén részt vehetett az Emberi Erőforrások Világbanki Ifjúsági Szakképzési Programban. A vendéglátó-idegenforgalom szakmacsoport megbízásából részt vettem a program tanterv-fejlesztő bizottságában. Ennek során több szakmai tantárgy tantervének fejlesztését, a tantárgyak oktatásához szükséges eszközigények összeállítását végeztem el, valamint részt vettem a szakmacsoport teljes tantervi dokumentációjának szerkesztésében. A “Gazdasági alapismeretek” tantárgyból a szakmacsoport iskolái számára tankönyvet írtam, míg a “Turizmus és vendéglátás ismeret” tantárgyból jegyzetet állítottam össze. Ehhez kapcsolódik, hogy 1994. évben sikeres pályázatot nyújtottam be a tankönyvminősítő szakértői jegyzékbe történő felvételre.
A világbanki program keretében a szakmacsoport képviselőjeként a taneszközfejlesztő bizottság munkájában is részt vettem. A bizottságon belül a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport tantárgyaihoz kapcsolódóan az eszközigények összeállítását, az eszközök specifikálását, illetve az eszközök minősítését végeztem. A világbanki program révén Angliában és Svájcban szakmai tanulmányutat tehettem.
A taneszközök fejlesztése területén szerzett tapasztalataimat szerettem volna a későbbiekben is hasznosítani, ezért megpályáztam és felkerültem a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács taneszköz-szakértői jegyzékébe.
A világbanki programhoz kapcsolódóan a szakmai alapozó tantárgyak érettségi követelményeinek kidolgozásában is közreműködtem. Ezen túlmenően a kétszintű érettségi vizsga rendszerének kidolgozásában is részt vettem.
Az elmúlt pár évben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felkérésére a vendéglátó és idegenforgalmi szakképzés fejlesztéséhez kapcsolódóan egyéb munkálatokban is részt vehettem.
Ezek közül csak a legfontosabbakat említeném meg:

– A magyar, a német és az osztrák felszolgáló-pincér szakképesítés összehasonlító vizsgálata.
– Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő pincér szakma tanterveinek összeállítása.
– A vendéglátás alapszakmáihoz (pincér, szakács, cukrász, vendéglátó eladó) kapcsolódóan az oktatás
eszközigényeinek meghatározása.
– A vendéglátó és idegenforgalmi szakképesítések követelményrendszerének felülvizsgálata és az új modulok összeállítása.
– Előadóként részvétel a kétszintű érettségire történő tanártovábbképzésben.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet révén lehetőségem volt a svájci szakképzési és vizsgarendszerrel a helyszínen is megismerkedni.
1987. óta egyébként vállalkozóként is végzek különböző vendéglátó, idegenforgalmi oktatási és szakértői tevékenységet. Részben ennek köszönhetően az iskolarendszeren kívüli képzés módszereit és lehetőségeit is megismertem.
Az iskolában 1995. február 1-jétől másfél évig a szakmai igazgató-helyettesi munkakört is betöltöttem. 2012. augusztus 1-jétől újra ezt a munkakört töltöm be az iskolában.
1998. óta szakmai vizsgaelnöki feladatokat is ellátok és 2000. évben felkerültem az Országos Szakképzési Szakértői Névjegyzékbe is.